Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

1.

Alle prijzen in deze folder zijn in Euro’s en exclusief 21 %BTW en transportkosten.

2.

De huur wordt per dag gerekend of per weekend, tenzij anders overeengekomen. Voor vervolgdagen geldt maximaal een dagtarief van 50%

3.

Freeka Verhuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke door gebruik van de huurmaterialen ontstaan zou moeten zijn. Huurder is echter wel aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de huurmaterialen en dient deze te vergoeden. Dit geldt ook in geval van overmacht, zoals storm, blikseminslag etc.

4.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht welke de bezorging belemmert!

5.

Verpakkingen en transportmiddelen mogen alleen gebruikt worden daar waarvoor deze bestemd zijn, dus uitsluitend en alleen voor onze goederen. Deze dienen droog te worden opgeslagen.

6.

Materialen moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden. Materialen mogen beslist niet nat worden.

7.

Manco of beschadigde goederen worden door de huurder tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.

8.

Tellingen in onze magazijnen zijn bindend!!!!!

9.

Betaling van de goederen gebeurt uitsluitend a contant  bij levering tenzij anders afgesproken

10.

De door ons vastgestelde aantallen zijn geldig. De technische staat van de goederen is goed.

11.

Controleer dit!! Reclames achteraf worden niet geaccepteerd. Er zal geen geld geretourneerd worden aan de huurder in geval van schade.

12.

Indien het ons wenselijk lijkt, zijn wij gerechtigd een waarborg van 50% van de nieuwwaarde te vragen.

13.

Bij tafellinnen kan dit oplopen tot 100%.

14.

De materialen dienen geretourneerd te worden in dezelfde staat als bij aflevering.

15.

Dit geldt ook voor de wijze van laden/stapelen. Let op de instructies van de chauffeur of op de aanwijzingen op de transportmiddelen.

16.

Wanneer wij goederen moeten afwassen zullen wij minimaal EURO 0,07cent per item in rekening brengen. Serviezen dienen eerst gespoeld te worden alvorens deze geretourneerd kunnen worden. Deze tarief geldt alleen voor servies, glaswerk, en bestek. Voor het reinigen van chafing dishes en andere horecabenodigdheden rekenen wij EURO 3,00  per item.

17.

Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Levering geschiedt tot aan de plek waar de auto komen kan. Bij het ophalen dienen de spullen ook weer klaar te staan op deze plaats.

18.

Het naar binnen brengen c.q. naar boven brengen hoort niet bij de bezorging. Dit gebeurt alleen wanneer dit door de huurder van tevoren kenbaar gemaakt wordt. Hiervoor zullen wij kosten in rekening brengen.

19.

Wanneer goederen niet klaarstaan bij het ophalen kan besloten worden de spullen te laten staan en extra huur in rekening te brengen.

20.

Een huurder verplicht zich bij levering en bij het ophalen aanwezig te zijn. Wanneer er niemand aanwezig is en er nog een keer later die dag gereden moet worden zullen wij nogmaals transportkosten in rekening brengen.

21.

Annuleringen dienen minimaal 3×24 uur voor de aanvang van de verhuurperiode te geschieden. Bij tenten tenminste 14 dagen

22.

Wanneer een order door de huurder te laat wordt geannuleerd zal Freeka minimaal 50 % van het factuurbedrag in rekening brengen. Bij annulering van goederen tijdens het transport naar het bezorgadres zal 100% van het huurtarief in rekening worden gebracht. Wanneer huurder geen geld heeft bij aflevering zal niet geleverd worden en zal de opdracht geannuleerd worden met de daarbij behorende consequenties.

23.

Ingeval huurgoederen niet contant betaald worden, zullen administratiekosten van EURO 7,00 in rekening worden gebracht. Bij het nalaten van de betaling zal er 2% rente per maand berekend worden, alsmede EURO 5,00 per herinnering.

24.

Bezorging van goederen gebeurt alleen vanaf een netto factuurbedrag van EURO 20,00. Bezorgkosten komen daar dan nog bij! (Voor bezorg/transporttarieven)

25.

Afhalen van de goederen kan alleen na telefonische reservering en een minimaal factuurbedrag EURO 12,00 of hoger.

26.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en eventuele prijswijzigingen

FREEKA VERHUUR

Het verhuurbedrijf die van uw feest een succes maakt.

Contact Informatie:

Bedrijfsnaam: Freeka Verhuur
Adres: Keersluisweg 37 –
Postcode: 1332 EE
Stad: Almere-Buiten –
Bedrijventerrein: “De Vaart “
Tel.: 036-5337950
Fax: 036-5292363
E-mail: Info@freekaverhuur.nl

Openingstijden:

Maandag: 8.30 – 17.00 uur
Dinsdag: 8.30 – 17.00 uur
Woensdag: alleen op afspraak
Donderdag: 8.30 – 17.00 uur
Vrijdag : 8.30 – 17.00 uur
Zaterdag. : 9.00 – 13.00 uur
Zondag: Gesloten

freeka